Оцінка для цілей оподаткування

Шановні клієнти та відвідувачі сайту!

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" з 1 серпня 2013 р. використовуються лише звіти про оцінку, що проведена відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

ПОРЯДОК проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства визначає механізм проведення оцінки нерухомого та рухомого майна для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, з метою обчислення доходу платника податку - фізичної особи від продажу (обміну) та іншого доходу такого платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого та рухомого майна (крім випадків його успадкування та дарування), а також обчислення суми державного мита, податків та інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Цей Порядок є обов’язковим для застосування під час проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі - оцінка).

Визначення оціночної вартості здійснюється суб’єктом оціночної діяльності, який відповідає вимогам, установленим правилами організації системи зовнішнього контрою якості, затвердженими Фондом державного майна, іншим вимогам законодавства та інформація про якого включена до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності:

за спеціалізацією 1.8 “Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” у межах напряму 1 “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” та/або спеціалізацією 2.3 “Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” у межах напряму 2 “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності”, у складі якого працює не менш як один оцінювач за спеціалізацією 1.8 та/або 2.3;

за напрямом 3 “Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства”, у складі якого працює не менш як один оцінювач за напрямом 3. Оцінювачами за напрямом 3 є оцінювачі за таким напрямом, а також оцінювачі за спеціалізацією 1.8 та/або 2.3.

На сьогодні в складі ТОВ "Земельне Бюро" працює оцінювач котрий пройшов навчання за спеціалізацією 1.8 та отримав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, а також керівник, який успішно склав іспит иа отримав свідоцтво керівника суб’єкта оціночної діяльності, який матиме право здійснювати оціночну діяльність для цілей оподаткування.