Проект відведення земельної ділянки (проект землеустрою)

Проект відведення земельної ділянки (проект землеустрою) – це оформлення прав власності чи користування (оренди) на землю, розробляється відповідно до технічного завдання на виконання землевпорядних робіт та затверджується в установленому порядку
Проект відведення земельної ділянки (проект землеустрою)

Проект землеустрою – це оформлення прав власності чи користування (оренди) на землю і створення бази для ведення державного земельного кадастру.

Розробка проектів землеустрою та його погодження являється найскладнішим, найдорожчим та найтрудоємнішим видом робіт у землевпорядкуванні. Така проста на перший погляд процедура, як приватизація земельної ділянки може таїти в собі «підводні камені». Тому приватизація землі має здійснюватися тільки професіоналами. Приватизація землі відбувається на підставі рішення органів місцевого самоврядування виконавчої влади або ж державних органів, до повноважень яких належить вирішування питання приватизації землі і інших об’єктів.

Для розробки проекту у власність необхідні наступні документи:

  • рішення про надання дозволу на розроблення проекту
    оригінал рішення органу місцевої влади (сільської, селищної чи міської), якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту;
  • розпорядження районної або Київської міської держадміністрації, до повноважень яких належить надання у користування або передача у власність земельних ділянок, якщо земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту;
  • викопіювання з генерального плану або проекту формування меж, тощо;
    правовстановлюючі документи
  • для фізичних осіб – копію паспортних даних та ідентифікаційного коду;
  • для юридичних осіб – нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію, копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій копія статуту, копія свідоцтва про сплату податків.

Землевпорядна організація розробляє відведення земельної ділянки (проект землеустрою) відповідно до вище перелічених документів, а також згідно заяви замовника на виконання робіт і технічного завдання, попередньо погодженого обома сторонами.

Проект земельної ділянки (проект землеустрою) має наступну структуру:

Земельно – кадастрова інформація
Пояснювальна записка

Умови

Заява замовника
Технічне завдання на виконання робіт
Довідка з державної статистичної звітності по формі 6-зем
Рішення про надання дозволу на складання проекту землеустрою
Рішення про затвердження проекту землеустрою
Висновки про затвердження проекту:
Висновок відділу Держкомзему
Висновок відділу містобудування та архітектури
Обласної санітарно-епідеміологічної станції
Обласного управління навколишнього природного середовища
Обласного управління культури і туризму
Висновки про наявні обмеження використання:
Висновки про наявні обмеження та обтяження у використанні земель
Графічні матеріали
Викопіювання з генерального плану села

План відведення
Кадастровий план
Акт про встановлення (відновлення) в натурі меж
Правовстановлюючі документи власника
Копія ліцензії на виконання землевпорядних робіт